Haakon Skjerdal har arbeidd 20 år som lærar i grunnskulen, hovudsakleg med norsk og engelsk som fag.

I tillegg har Haakon 20 års erfaring  med skule- og kulturfag i administrasjonen i Aurland kommune, med hovudvekt på  saksutgreiing og -handsaming.  

Haakon har mellom anna vore prosjektansvarleg for festivalen Nynorske litteraturdagar i Aurland i perioden 2007 - 2014.