fredlaus-illustrasjon-s.jpg


Fredlaus under Blåskavlen

Korleis leve som fredlaus i vill vestlandsnatur? Kan ein mann utan rettsvern, dømt til å vere fritt vilt for alle som måtte ønskje å sjå han død, greie seg gjennom tre harde år under Blåskavlen? I boka Fredlaus under Blåskavlen, skildrar forfattaren lagnaden til Egil Kjetilson frå eit småbruk i Skjerdal i Aurland, slik han ser føre seg at livet som fredlaus kan ha arta og utvikla seg.

 Pris: 300 kr

Første opplag er no utseld. Eit andre opplag er bestillt og vil vera tilgjengeleg frå byrjinga av februar.

Tekstakutten er i utgangspunktet tenkt å vera ei teneste for deg som vil kvalitetssikre ein tekst som du ønskjer å presentere i eit eller anna forum.

Tekstakutten sin styrke ligg i å kunne yte rask hjelp av høg kvalitet til ein rimeleg kostnad. 

korrektur

Gjennomgang av tekst hovedsakleg med tanke på rettskriving.

Prisdøme:
1750 ord (5 stk. A4 sider)
1250 kr,- (eller etter avtale)

Leveringstid: 2 dagar

 

 

OMSETJING

Omsetjing mellom engelsk, nynorsk og bokmål.

Prisdøme:
1750 ord (5 stk. A4 sider)
1400 kr,- (eller etter avtale)
Leveringstid: 3 dagar

Lima01.jpg

språkvask

Grundig gjennomgang av ein tekst med framlegg til endringar på rettskriving, formuleringar og tekstflyt.

Prisdøme:
1750 ord (5 stk. A4 sider)
2000 kr,-
(eller etter avtale)
Leveringstid: 3 dagar